STUTREVANT RICHMONT, momentværktøj  »  Avancerede momentsystem

  TCV-FM (Torque Control Verifier-FM signal)  
  

  SLTC-FM (Kliknøgler med -FM signal)